Protección Respiratoria 03

Protección contra:

  • Vapores Orgánicos (OV)
  • Dióxido de Azufre (SD)
  • Cloro (CL)
  • Cloruro de Hidrógeno (HC)